Welsh Folksongs

Line

Ballads, Ditties, Folksongs and Hymns of Wales
Sorted by first line of lyric and title, with title in italics

I need help as I am about out of Welsh song material. Can anybody help with some lyrics
for hymns and other folksongs?

Page last modified: 6. March 2001

Line

A - K L - Z

Looking for CDs to buy? / Suchen Sie CDs zu kaufen?

L

Lady of Sker, The(Y Ferch o'r Sger) - Melody
Lady Owen's Delight - Melody
Land of My Fathers - Melody
Let Now the Harp (Pant Corlan yr Wyn) - Melody
Lisa Lân - Melody
Lisabeth - Melody
Little Saucepan, The (Sospan Vach) - Melody
Llanfair (Praise the Lord) - Melody
Llanover Welsh Reel - Melody
Llef or Deus Salutis - Melody
Llwyn Onn - Melody
Lord of Caernarvon's Jig - Melody
Loudly Proclaim - Melody
Lovely Lady Softly Sighed, A (Hun Gwenllian) - Melody
Low ye hills in ocean lie / Hob Y Derri Dando - Melody

M

Mab wyf i sy'n byw dan benyd / Y Ferch o'r Sger (The Lady of Sker) - Melody
Mae bys Mari Ann wedi gwywo The Little Saucepan (Sospan Vach) - Melody
Mae Croesawiad Gwraig Y Ty - Melody
Mae genni ebol melyn / Can y Melinydd - Melody
Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi / Welsh National Anthem - Melody
Mae 'Nghariad I'n Fenws / My Love Is Like Venus - Melody
Mae swn yn Mhortinllaen, swn hwylie'n codi / Fflat Huw Puw - Melody
Mae'r flwyddyn yn marw / The Old Year is Passing - Melody
Maid of Llanwellyn - Melody
Maldwyn - Melody
Medd Merch Glyndwr mewn balch sarhad / Fair Country - Melody
Megan's Fair Daughter - Melody
Mehefin ddaeth, fugeiliaid mwyn / Pant Corlan yr Wyn (Let Now the Harp) - Melody
Men of Harlech, in the hollow / Rhyfelgyrch Gwyr Harlech - Melody
Mentra Gwen - Melody
Merch Megan - Melody
Merch y Melinydd (The Miller's Daughter) - Melody
Mi dderbyniais bwt o lythyr / Hefo Deio I Dywyn (To See Swainson) - Melody
Mi geisiaf eto ganu cân / Bugail Aberdyfi - Melody
Mi glywaf dyner lais / Zara or Gwahoddiad - Melody
Mi sydd fachgen ieuanc ffol / Bugeilio'r Gwenith Gwyn (Watching the White Wheat) - Melody
Miller's Daughter (Merch y Melinydd) - Melody
Missing Boat, The (Yn Nyffryn Clwyd) - Melody
Morfa Rhuddlan (The Red Marsh) - Melody
Morning Glory, The (Y March â'r Gwddw Brith) - Melody
Mwynen Gwynedd - Melody
My Heart - Melody
My Lady is More Fair (Ffanni Blodau'r Ffair) - Melody
My love is like Venus / Mae 'Nghariad I'n Fenws - Melody
My sweet Mary Ann's hurt her finger / Sospan Fach (The Little Saucepan) - Melody
My sweetheart come along / Sweet Nightingale - Melody
Myfanwy - Melody

N

Nearer my God, to Thee - Melody
Nid wy'n gofyn bywyd moethus / Calon Lân - Melody
Nos Galan - Melody

O

O ffanni, blodau'r ffair / Ffanni Blodau'r Ffair (My Lady is More Fair) - Melody
O gentle dove, with pinion blue / Dove, The - Melody
O gwrandaw, y beraidd fwyalchen / Y Fwyalchen (The Blackbird) - Melody
O! Iesu mawr, rho d'anian bur / Llef or Deus Salutis - Melody
O Jesus, let Thy spirit bless / Llef or Deus Salutis - Melody
O Mountain White - Melody
O what will you give me / Bells of Rhymney - Melody
O'er the gloomy hills of darkness - Melody
O'er the stone, the old gray stone / Over the Stone (Tros y Gareg) - Melody
Oer yw'r gwr sy'n methu caru / Nos Galan (Deck the Hall) - Melody
Oes gafr eto? Oes heb ei godro / Cyfrir Geifr - Melody
Ohs oit tee un beer ee me / Bells of Aberdovey (Clychau Aberdyfi) - Melody
Ois gahv ret to ois heb by godro / Counting the Goats - Melody
Old Year is Passing, The - Melody
On This Day (Difyrrwch y Brenin) - Melody
Once A Farmer and His Wife (Y Saith Gysgadur) - Melody
One Bright Summer Morning (Cadair Idris) - Melody
Os yw fy annwyl gariad / Merch y Melinydd (The Miller's Daughter) - Melody
Over the Stone (Tros y Gareg) - Melody
Owain Glyndyr's War Song - Melody

P

Pa ham mae dicter, O Myfanwy / Myfanwy - Melody
Pan fyddor nos yn hir - Melody
Pan gyfyd yr heulwen / When Morning is Breaking - Melody
Pan o'wn i ar foreddydd / Y Bore Glas (So Early in the Morning) - Melody
Pant Corlan yr Wyn (Let Now the Harp) - Melody
Pantyfedwen - Melody
Pe Cawn i Hon yn eiddo i mi (If She Were Mine) - Melody
Per Alaw New Sweet Richard - Melody
Praise the Lord (Llanfair) - Melody

R

Red Marsh, The (Morfa Rhuddlan) - Melody
Rejected Maiden, The (Yr Eneth Ga'dd Ei Gwrthod) - Melody
Rew di Ranno - Melody
Rise, rise, thou merry lark / The Rising of the Lark (Codiad yr Hedydd) - Melody
Rho im yr hedd, na wyr y byd amdano / Finlandia - Melody
Rhosymedre - Melody
Rhwym wrth dy wregys gleddyf gwyn dy dad / Forth to the Battle - Melody
Rhyfelgyrch Gwyr Harlech - Melody
Rising of the Lark, The (Codiad yr Hedydd) - Melody
Robin Goch ahr ben uh rheenyog / Robin Redbreast - Melody
Robin Redbreast (Robin Goch) - Melody
Rotha's Lament - Melody
Rownd yr Horn - Melody

S

Sad Was the Day - Melody
Saw ye the blazing star? / Owain Glyndyr's War Song - Melody
Silver Threads Among the Gold - Melody
Sleep My Baby / Suo Gan - Melody
Sleep my child, and peace attend thee / All Through the Night (Ar Hyd y Nos) - Melody
(Slender Lad, The / (Y Bachgen Main) - Melody
So Early in the Morning (Y Bore Glas) - Melody
Sospan Fach (The Little Saucepan) - Melody
Springtime is Returning, the winter cold and grey / Breuddwyd Y Frenhines - Melody
Suo gan - Melody
Sweet Nightingale - Melody

T

Take me as I am, O Saviour / Bryn Calfaria - Melody
Taliesin's Prophecy - Melody
The Ash Grove, how graceful / Llwyn Onn - Melody
The Flowers of Ceiswyn or Blodeu Ceiswyn - Melody
The violet and the primrose too / Flowers of the Heath - Melody
The Land of my Fathers is dear / Welsh National Anthem (Hen Wlad fy Nhadau) - Melody
The Maid From the Parish of Penderyn - Melody
This Garden Now (I Blas Gogerddan) - Melody
Though better minstrels far than I / The Blind Harper - Melody
To See Swainson (Hefo Deio I Dywyn) - Melody
Trafaeliais y byd, ei led a'i hyd - Melody
Trigai gwraig bur gysglyd gynt / Y Saith Gysgadur (Once A Farmer and His Wife) - Melody
Trio'r wythnos yn flwyddyn / Cariad Cywir - Melody
Tros Y Gareg (Over the Stone) - Melody
Turn the week to a year / Cariad Cywir - Melody
Tydi a roddaist liw ir wawr - Melody
Tydi a wnaeth y wyrth, O! Grist, Fab Duw / Pantyfedwen - Melody

U

Under yonder oaken tree / (Mae Croesawiad Gwraig Y Ty) - Melody

W

Watching the White Wheat (Bugeilio'r Gwenith Gwyn) - Melody
Welcome Robin with thy greeting / Robin Redbreast or Robin Goch - Melody
Wele goelcerth wen yn fflamio / Rhyfelgyrch Gwyr Harlech (Men of Harlech) - Melody
Wele'n sefyll rhwng y myrtwydd / Cwm Rhondda - Melody
We'll Keep a Welcome in the Hillsides - Melody
Welsh National Anthem - Melody
When Morning is Breaking / Pan gyfyd yr heulwen - Melody
Where are we going? / The Cutty Wren - Melody
Where art thou going, thou fine dark maid? / Where Are You Going? (Ble 'Rwyt Ti'n Myned?) - Melody
Where Are You Going? (Ble 'Rwyt Ti'n Myned?) - Melody
Where have you been wand'ring / The Kind Old Man (Yr Hen Wr Mwyn) - Melody
Where is the goat? It's time for milking / Counting the Goats - Melody
Why is it anger, O Myfanwy / Myfanwy - Melody

Y

Y Bachgen Main / (The Slender Lad) - Melody
Y Bore Glas (So Early in the Morning) - Melody
Y Corn Hirlas (The Hirlas Horn) - Melody
Y deryn pur â'r adain las - Melody
Y Ferch o'r Sger (The Lady of Sker) - Melody
Y Fwyalchen (The Blackbird) - Melody
Y Gwcw Fach - Melody
Y lloer oedd yn codi dros gopa'r hen dderwen / Llywn Onn (The Ash Grove) - Melody
Y March â'r Gwddw Brith (The Morning Glory) - Melody
Y Saith Gysgadur (Once A Farmer and His Wife) - Melody
Yn Iach i ti Gymru, ffarwel i'th fynyddoedd / Farewell My Dear Country - Melody
Yn Nyffryn Clwyd nid oes / The Missing Boat - Melody
Yn Nyffryn Llangollen ac ochor y Glyn / In the Vale of Llangollen - Melody
Yn y mor y byddo'r mynydd / Hiraeth Am Feirion - Melody
You're known to Welshmen free / Fairest Gwen (Mentra Gwen) - Melody
Yr Eneth Ga'dd Ei Gwrthod (The Rejected Maiden) - Melody
Yr Hen Wr Mwyn (The Kind Old Man) - Melody
Ystafell Cynddylan (The Hall of my Chieftain) - Melody

Z

Zara (Gwahoddiad) - Melody

Line
| Folk Songs Index | Home Page | > |
Line