Calon Lân

Line
Melody - Seq. by Barry Taylor
Line

Daniel James

I ask not for ease and riches
Nor earth's jewels for my part
But I have the best of wishes
For a pure and honest heart.
Chorus:
Oh, pure heart so true and tender
Fairer than the lilies white
The pure heart alone can render
Songs of joy both day and night.

2. Should I cherish earthly treasure
It would fly on speedy wings
The pure heart a plenteous measure
Of true pleasure daily brings.
Chorus:

3. Eve and morn my prayers ascending
To God's heaven on wings of song
Seek the joy that knows no ending
The pure heart that knows no wrong.
Chorus:

Nid wy'n gofyn bywyd moethus,
Aur y byd na'i berlau mân,
Gofyn rwyf am calon hapus,
Calon onest, calon lân
Cytgan:
Calon lân yn llawn daioni,
Tecach yw na'r lili dlos,
Does ond calon lân all ganu
Canu'r dydd a chanu'r nos.

2. Pe dymunwn olud bydol,
Chwim adenydd iddo sydd:
Golud calon lân rinweddol
Yn dwyn bythol elw fydd.
Cytgan:

3. Hwyr a bore fy nymuniad
Esgyn ar adenydd cân
Ar i Dduw, er mwyn fy Ngheidwad,
Roddi imi galon lân.
Cytgan:

Line
| Song Index | Home Page |
Line