Y Bore Glas or So Early in the Morning

Line
Melody -
Line

Pan o'wn i ar foreddydd,
Ar laswyn y dydd,
Yn rhodio glas y coedydd,
A'm calon i yn rhydd.
Clywn i'r deryn du pigfelyn yn
Canu yn y dyffryn A finnau'n
Ei serchu yn y gwydd.
2. O hir aros yno
Tra hoffais e'n tiwnio,
A'm serch rhoddais arno,
A dywedyd i chwi'r gwir;
Fy meddwl fe hudws,
Fy nghalon i fe ddenws
Yn dirion ar doriad y dydd.

Line
| Song Index | Home Page |
Line