Zara or Gwahoddiad

Line
Melody -
Line

Mi glywaf dyner lais,
Yn galw arnaf fi,
I ddod a golchi meiau gyd.
Yn afon Calfari.

2. Yr Iesu syn fy ngwadd,
I dderbyn gydai saint,
Ffydd, gobaith, Cariad pur a Hedd,
A phob rhyw nefol fraint.

3. Yr Iesu sy'n cryfhau,
O'm mewn Ei waith trwy ras;
Mae'n rhoddi nerth i'm henaid gwan,
I faeddu mhechod cas.

4. Gogoniant byth am drefn,
Y cymod ar glanhad;
Derbyniaf Iesu fel yr wyf,
A chanaf am y gwaed.
Amen, Amen, Amen, Amen.

Line
| Song Index | Home Page |
Line