Rownd yr Horn

Line
Melody -
Line

Daeth diwrnod i ffarwelio
Ag annwÿl wlad y Cymro
Gan sefÿll ar hen dir y Werddon fras
Fe gododd gwÿnt yn nerthol
Y môr â'i donnau rhuthrol
Gan olchi dros ein llestr annwÿl las.
Cytgan:
Dewch Gymrÿ glân
I wrando ar ein cân
Fel bu y fordaith rownd yr Horn,
Rownd yr Horn
Sef y trydÿdd dÿdd o'r wÿthnos
Ychydig cÿn y cyfnos
Gan basio ger glân
Greigiau glannau Môn.
2. Rw i wedi mÿnd a dwad
Mewn llongau hardd 'u gweled
Ond dyma'r wyrcws benna gefais i
Does yma ddim i'w fwÿta
Ond gwaith sÿdd lond ein breichia
O, calon pwÿ all beidio bod yn brudd!
Cytgan:


If anybody can provide the English lyrics and/or the melody used, I'd be much obliged.

Line
| Song Index | Home Page |
Line