Rownd yr Horn

Line
Melody -
Line

Daeth diwrnod i ffarwelio
Ag annwl wlad y Cymro
Gan sefll ar hen dir y Werddon fras
Fe gododd gwnt yn nerthol
Y mr 'i donnau rhuthrol
Gan olchi dros ein llestr annwl las.
Cytgan:
Dewch Gymr gln
I wrando ar ein cn
Fel bu y fordaith rownd yr Horn,
Rownd yr Horn
Sef y tryddd ddd o'r wthnos
Ychydig cn y cyfnos
Gan basio ger gln
Greigiau glannau Mn.
2. Rw i wedi mnd a dwad
Mewn llongau hardd 'u gweled
Ond dyma'r wyrcws benna gefais i
Does yma ddim i'w fwta
Ond gwaith sdd lond ein breichia
O, calon pw all beidio bod yn brudd!
Cytgan:


If anybody can provide the English lyrics and/or the melody used, I'd be much obliged.

Line
| Song Index | Home Page |
Line