Tros y Garreg or Over the Stone

Line
Melody - Seq. by Randy Ralph
Line

Tros y gareg gamfa gu,
Eto'n hoyw ac yn hy',
Fy anwylaf loerwen lanaf,
Dôf i'th weled yn dy dy.
Heb un anaf, clais na chlwyf,
Ar fy ffordd o'r rhyfel rwyf;
Cyfod babell ar y lôn,
Gwahodd yno wreng a ôn,
Gorfoleddus wlad sydd weddus
Pan ddaw Rhys i Ynys Môn.
2. Cafodd gormes farwol glwy,
Tudur yw ein brenin mwy,
Ffôl yw ceisio, neu ddyfeisio
Brenin arall meddent hwy.
Loerwen Lân fy aelwyd gu,
Ar fy nhaith rwyf i fy nhy;
Cwyd y Ddraig ar Graig-y-don,
Deffro delyn Cymru lon,
Gwyr y cennin, medd y brenin,
Gariodd iddo'r goron hon.

Line
| Song Index | Home Page |
Line