Megan's Fair Daughter
Merch Megan

Line
Melody - Seq. by Randy Ralph
Line

English lyrics: John Oxenford

I see her in dreams, she trips to me lightly,
With you on her lips she whispers my name.
Her eyes look in mine, so fondly so brightly,
I wake and 'tis then no longer the same.
Her glance then is chilly, her step seems to shun me,
The lips that have smiled wear the curl of disdain;
Oh! Megan's fair child my love hath undone me,
But yet in my dreams I'd see thee again.

2. Oh, Megan's fair child, in sleep thou art with me,
Wherever we walk, you go by my side;
Thou hear'st with delight the words I am saying,
I read thy young heart, I read it with pride.
But ah, when awake if I vow I adore thee,
Thy look ever tells me I woo thee in vain;
I'll trouble thee not, no more plead before thee;
I know in my dreams, thou'lt love me again.

A welsoch chwi 'rioed mo Elin merch Megan
O gwmpas ei gwaith yn ddiwyd a llon?
Mae pob peth a wnêl yn bleser i'w weled
A'i gwên yn y ty fel heulwen ar don.
Bydd cysur a mwyniant o'i gwyneb yn t'wynnu
Wrth olchi a smwddio a gweithio'n ddigwyn
Yn beraidd o'i min bydd miwsig yn llifo
Mor swynol â llais yr eos mewn llwyn.

2. Mae Elin yn lân a gonest ei chalon,
Ei phurdeb a'i ffydd yn glodus trwy'n gwlad.
Caredig yw hi a hoffus a thirion,
Anwylyd ei mam, llawenydd ei thad.
Bydd cysur a mwyniant o'i hwyneb yn t'wynnu
Wrth olchi a smwddio a gweithio'n ddigwyn
Yn beraidd o'i min bydd miwsig yn llifo
Mor swynol â llais yr eos mewn llwyn.

Line
| Song Index | Home Page |
Line