Y Ferch o'r Sger

The Lady of Sker

Line
Melody - Seq. by Barry Taylor
Line

Mab wyf i sy'n byw dan benyd
Am f'anwylyd fawr ei bri;
Gwaith fwy'n ei charu'n fwy na digon,
Curio wnaeth fy nghalon i.
Gwell yw dangos beth yw'r achos
Nag ymaros dan fy nghur;
Dere'r seren atai'n llawen,
Ti gei barch a chariad pur.
2. 'Pwylla'r bachgen gwyllt dy anian,
Rwyf yn ofni rhwymo'm llaw,
Wrth gael digon o rybuddion
Gan gariadon yma a thraw.
Rwy'n rhy ifanc eto i ddianc,
Cymraf bwyll cyn mynd rhy bell;
Pan fwy'n barod ryw ddiwrnod
Clywed gei, os byddi gwell.'

Line
| Song Index | Home Page |
Line