Can y Melinydd

Line
Melody -
Line

Mae genni ebol melyn
Yn codi pedair troed
A phedair pedol arian o
Dan es pedwar troed.
Cytgan:
|: Fa di ra di da di do :|
Fa di ra di ra di ren
Fa di ra di ro.
2. Mae genni iar a cheilliog,
A buwch a mochyn tew
A rwng a wraig a minnau,
Wn ei gwneud yn o lew.
Cytgan:

Fe aeth yr iar i, ro dio,
I Arfon draw mewn dyg
A daeth yn ol iw ddi wrnod
Ar Wddfa en e phig.
Cytgan:

Line
| Song Index | Home Page |
Line