Y March â'r Gwddw Brith

The Morning Glory

Line
Melody -
Line

Caradog ei lw'i ddeiliaid,
Ag utgorn ar ei fant;
Fe ruthrodd y Siluriaid,
Cwympasant yn y pant.
Enciliodd arwyr enwog.
Ond ar y march â'r gwddw brith,
|: Fe ddaw'r frenhines deg i'w plith
I edrych am Garadog. :|
2. Mae cynnwrf yn y ceunant,
Ar derfyn dydd y gad;
A dynion dewr orweddant
I farw tros eu gwlad.
Yr afon foddodd fyddin
Ond ar y march â'r gwddw brith
|: Fe ddaw'r frenhines deg i'w plith,
I edrych am y brenin. :|
3. Fe welodd y Rhufeiniaid
Y march â'r gwddw brith;
Ond gwelodd y Brythoniaid
Frenhines yn eu plith.
Mae'r corn yn ail-utganu,
Brythoniaid yn eu holau drônt
|: Rhufeiniaid yn eu holau ffônt,
O flaen cleddyfau Cymru. :|

Line
| Song Index | Home Page |
Line