Where Are You Going?
Ble 'Rwyt Ti'n Myned?

Line
Melody -
Line

"Where art thou going, thou fine dark maid?"
"I am going a-milking, Sir." she said.
"Oh, the two rosy cheeks and the two black eyes,
It was there, at the foot of the mountain that I met her."

2. "May I come with you, my fair maid?"
"Do as you wish, Oh Sir." she said.
"Oh, the two rosy cheeks and the two black eyes,
It was there, at the foot of the mountain that I met her."

3. "May I give you a kiss?"
"What is that, Oh Sir?" she said.
"Oh, the two rosy cheeks and the two black eyes,
It was there, at the foot of the mountain that I met her."

4. "Will you marry me?"
"If my mother is willing."
"Oh, the two rosy cheeks and the two black eyes,
It was there, at the foot of the mountain that I met her."

5. "What is your fortune?"
"Only what you see."
"Oh, the two rosy cheeks and the two black eyes,
It was there, at the foot of the mountain that I met her."

6. "Then I will not marry you."
"But I didn't ask you, Oh Sir." she said.
"Oh, the two rosy cheeks and the two black eyes,
It was there, at the foot of the mountain that I met her."


"Ble 'r wyt ti'n myned yr enet ffein ddu?"
"Myned i odro, O, Syr." mynte hi.
"O'r ddwy foch goch, a'r ddau lygad du,
Draw wrth droed y mynydd y gwelais i."

2. "Gaf fi ddod gyda thi, yr eneth ffein ddu?"
"Gwnewch fel y mynnoch, O syr." mynte hi.
"O'r ddwy foch goch, a'r ddau lygad du,
Draw wrth droed y mynydd y gwelais i."

3. "Gaf fi roi cusan iti?"
"Beth ydyw hwnnw, O Syr?" mynte hi.
"O'r ddwy foch goch, a'r ddau lygad du,
Draw wrth droed y mynydd y gwelais i."

4. "Gaf fi dy briodi?"
"Os bydd Mam yn foddlon."
"O'r ddwy foch goch, a'r ddau lygad du,
Draw wrth droed y mynydd y gwelais i."

5. "Beth yw dy ffortiwn?"
"Dim ond a welwch."
"O'r ddwy foch goch, a'r ddau lygad du,
Draw wrth droed y mynydd y gwelais i."

6. "Yna ni'th briodaf."
"Ni ofynnais i chwi, O Syr." mynte hi.
"O'r ddwy foch goch, a'r ddau lygad du,
Draw wrth droed y mynydd y gwelais i."

Line
| Song Index | Home Page |
Line