Accueil Musica

Welsh Folksongs

Line

This site is a proud
winner of the:
A Cyber-Cymru Award

Ballads, Ditties, Folksongs and Hymns of Wales
Sorted by first line of lyric and title, with title in italics

Page last modified: 6. March 2001

Line

A - K L - Z

A

A Ei Di'r 'Deryn Du - Melody
A mighty warrior from the north / Blondel's Song / Per Alaw New Sweet Richard - Melody
A simple youthful lad am I / Watching the White Wheat (Bugeilio'r Gwenith Gwyn) - Melody
A voice from time departed / Taliesin's Prophecy - Melody
A welsoch chi hen ffon fy nain / Hen Ffon Fy Nain - Melody
A welsoch chwi 'rioed mo Elin merch Megan / Merch Megan (Megan's Fair Daughter) - Melody
Aber y stwyth - Melody
Aderyn Du / Blackbird with silken wings - Melody
Agor y ffynhonnau melys - Melody
Ahm don-ot tee my sohn / Mentra Gwen (Fairest Gwen) - Melody
All Through the Night (Ar Hyd y Nos) - Melody
Anhawdd ymadael or Banish Misfortune - Melody
Ar Ben Waun Tredegar - Melody
Ar D'wysog gwlad y bryniau / Ei Bendith ar ei Ben (God Bless the Prince of Wales) - Melody
Ar Hyd y Nos (All Through the Night) - Melody
Ar lan hen afon Ddyfrdwy ddofn / Yr Eneth Ga'dd Ei Gwrthod (The Rejected Maiden) - Melody
Ar Lan y Môr mae rhosys chochion - Melody
Arglwydd, arwain trwy'r anialwch - Melody
Arglwydd, gadim dawel orffwys / Arwelfa - Melody
Arwelfa - Melody
As I was walking in the winter / Y Bachgen Main / (The Slender Lad) - Melody

B

Banish Misfortune (Anhawdd ymadael) - Melody
Bard's Love, The (Cariad y Bardd) - Melody
Bells of Aberdovey, The (Clychau Aberdyfi) - Melody
Bells of Rhymney - Melody
Beside the sea there are red roses / Ar Lan y Môr - Melody
Beth mae'r brenin yn fwynhau / Difyrrwch y Brenin (On This Day) - Melody
Blackbird, The(Y Fwyalchen) - Melody
Blackbird with silken wings / Aderyn Du - Melody
Ble 'Rwyt Ti'n Myned? yr enet ffein ddu? / Where Are You Going - Melody
Blind Harper, The - Melody
Blodeu Ceiswyn or The Flowers of Ceiswyn - Melody
Blondel's Song - Melody
Boed curiad y stwffwl yn araf a gwan / Ystafell Cynddylan (The Hall of my Chieftain) - Melody
Breuddwyd y Frenhines, oedd gweld ei hun yn dlawd / Springtime is Returning - Melody
Bring me my harp / David of the White Rock (Dafydd y Gareg Wen) - Melody
Bryn Calfaria - Melody
Bugail Aberdyfi - Melody
Bugeilio'r Gwenith Gwyn (Watching the White Wheat) - Melody
Bûm innau'n rhodianna yn nyffryn Llangollen / Cadair Idris (One Bright Summer Morning) - Melody
Bûm yn dy garu lawer gwaith / Lisa Lân - Melody
By Dee's deep river bank so fair / The Rejected Maiden (Yr Eneth Ga'dd Ei Gwrthod) - Melody
By Kell's Waters - Melody
Byd Y bigail - Melody

C

Cadair Idris (One Bright Summer Morning) - Melody
Calon Lân - Melody
Can Mlyneddi 'nawr / A Hundred Years From Now - Melody
Cân y Cadeirio - Melody
Can y Melinydd - Melody
Canaidau y Cyssegr - Melody
Caradog ei lw'i ddeiliaid / Y March â'r Gwddw Brith (The Morning Glory) - Melody
Cariad Cywir - Melody
Cariad y Bardd (The Bard's Love) - Melody
'Cariwch,' medd Dafydd, 'fy nhelyn i mi / Dafydd y Gareg Wen (David of the White Rock) - Melody
Cariwyd y dydd! rhown gân a chainc / Loudly Proclaim - Melody
Clychau Aberdyfi (The Bells of Aberdovey) - Melody
Clyw! Clyw! for eu ol glod / Codiad yr Hedydd (The Rising of the Lark) - Melody
Codiad yr Haul (From your Slumber Arise!) - Melody
Codiad yr Hedydd (The Rising of the Lark) - Melody
Cosher Bailey had an engine / Cosher Bailey's Engine - Melody
Counting the Goats - Melody
Croen y Ddeted Felan - Melody
Cuckoo dear, why art thou winging / Y Gwcw Fach - Melody
Cutty Wren, The - Melody
Cwm Rhondda - Melody
Cyfrir Geifr - Melody
Cymer, Iesu, fi fel' rydwyf / Bryn Calfaria - Melody

D

Dacw 'nghariad i lawr yn y berllan - Melody
Daeth diwrnod i ffarwelio / Rownd yr Horn - Melody
Dafydd y Gareg Wen (David of the White Rock) - Melody
Darling, I am growing old / Silver Threads Among the Gold - Melody
David of the White Rock (Dafydd y Gareg Wen) - Melody
Dawn of Day, The - Melody
Dear blackbird, I'll list why thou singest / Blackbird, The - Melody
Deck the hall with boughs of holly / Nos Galan - Melody
Deus Salutis or Llef - Melody
Difyrrwch gwyr Dyfi yr hen amser gynt / Sad Was the Day - Melody
Difyrrwch y Brenin (On This Day) - Melody
Diofal yw'r aderyn / Rew di Ranno - Melody
Dove, The - Melody
Du ac arswydus yw'r hanes am heddiw / Morfa Rhuddlan (The Red Marsh) - Melody

E

Ei Bendith ar ei Ben (God Bless the Prince of Wales) - Melody
Eryri Wen, frenhines bur / O Mountain White - Melody

F

Fair Country - Melody
Fairest Gwen (Mentra Gwen) - Melody
Far away a voice is calling / We'll Keep a Welcome in the Hillsides - Melody
Farewell My Dear Country (Yn Iach i ti Gymru) - Melody
Ffanni Blodau'r Ffair (My Lady is More Fair) - Melody
Fflat Huw Puw - Melody
Fill high the blue Hirlas! / The Hirlas Horn (Y Corn Hirlas) - Melody
Flowers of the Heath - Melody
Forth to the Battle - Melody
From your Slumber Arise! (Codiad yr Haul) - Melody
Fy nghalon, a gefais i oesi mewn byd / My Heart - Melody

G

Gdenyn y Glyn - Melody
Gentle Dove, The - Melody
Gentle Gwen, O gentle Gwen - Melody
God Bless the Prince of Wales (Ei Bendith ar ei Ben) - Melody
Goo-coo vach, ond oit teen fol-og / Y Gwcw Fach (Cuckoo Dear) - Melody
Guide me, O Thou great Jehovah - Melody
Gwahoddiad (Zara) - Melody
Gwalchmai - Melody
Gwcw fach, ond wyf ti'n ffolog / Y Gwcw Fach (Cuckoo Dear) - Melody
Gwenllian fach, fy nghalon dlos / Hun Gwenllian (A Lovely Lady Softly Sighed) - Melody
Gwyn a gwridog hawddgar iawn / Llanfair or Praise the Lord - Melody

H

Hall of my Chieftain, The (Ystafell Cynddylan) - Melody
Haul! haul! araul ei rudd / Codiad yr Haul (From your Slumber Arise!) - Melody
Hefo Deio I Dywyn (To See Swainson) - Melody
Hen Ffon Fy Nain - Melody
Hen Wlad fy Nhadau / Welsh National Anthem - Melody
Henffych i'n prifardd ar fuddugol hynt / Cân y Cadeirio - Melody
Hiraeth Am Feirion - Melody
Hirlas Horn, The (Y Corn Hirlas) - Melody
Hob Y Derri Dando - Melody
Hun Gwenllian (A Lovely Lady Softly Sighed) - Melody
Huna blentyn yn fy mynwes / Suo gan - Melody
Hyfrydol - Melody
Hwb I'r Galon - Melody

I

I've no sheep on the mountains / Maid of Llanwellyn - Melody
I ask not for ease and riches / Calon Lân - Melody
I ba beth y byddaf brudd / Hwb I'r Galon - Melody
I blas Gogerddan heb dy dad! / I Blas Gogerddan (This Garden Now) - Melody
I received an invitation / To See Swainson (Hefo Deio I Dywyn) - Melody
I see her in dreams, she trips to me lightly / Megan's Fair Daughter (Merch Megan) - Melody
If she were mine - Melody
If to me you can be true / The Bells of Aberdovey (Clychau Aberdyfi) - Melody
In loud, exalted strains - Melody
In the Vale of Llangollen (Yn Nyffreyn Llangollen) - Melody

K

Kind Old Man, The (Yr Hen Wr Mwyn) - Melody

Line
| Folk Songs Index | Robokopp Home Page | Musica Home Page |
Line