Stojne


Stojen mlada merendzhiko, le, sipi,
Vino da pieme, jeli, vino jeli voda.
Jeli, vino jeli voda, le, jeli,
Kazhi da si oda, da ne bija tevninite.

Jeli, vino jeli voda, le, jeli,
Kazhi da si oda, da ne bija tevninite.
Da ne bija tevninite, le, tevninite kaloveto
Kaloveto gjoloveto.

Da ne bija tevninite, le, tevninite kaloveto
Kaloveto gjoloveto.
Da ne rekat seljaneto, le, vampir odi po seloto
Da ni gazi gjoloveto.https://www.musicanet.org