Ya Ahleel Ard


Ya Ahleel Ard
Ya Ahleel Ardoo entoo trAba 3oommaloo shoo3arra'w fallaHen
shoohammelArDoo hammettrAbA ArDellee ahla metteHdeen.

SAwtoolHerre eyye 3am yendahkon men berjeshshamselme Dweeyye
Hatta 3aynayneessama tesma3kon 3alloo SAyHAtelHerre eyye
La yeb2a faeer ma 3andoo r'gheef wla zeb2a awee meHtaleD3eef
la Ha2 yeemoot tenhaddebbyoot betkassar nawmelmasakeen.
Beel2eetteeHad menSooneblad welArDebTA3-Tee khayroo zad.
weshsha3b hoo wwee la bye2bal ZAlem welaste3bad

La la la la
Ya Ahleel Ard
Ya Ahleel Ardoo entoo trAba 3oommaloo shoo3arra'w fallaHen
shoohammelArDoo hammettrAbA ArDellee ahla metteHdeen.

Ya Ahleel ArdeeArDeekbeer wbetsa3ebyoot la kellennas
khalloo eedaykon tezra3 wetbarek layeb2ayabas.
Wessama TA3Teekon karamoowjoodwelArDetfattaH wel3adl yesood.
wen3eesh AHrAr shoorafawthoowwar 3ala eesmennaselma2hooreen
Beel2eetteeHad menSooneblad welArDebTA3-Tee khayroo zad.

Ya Ahleel Ardoo entoo trAba 3oommaloo shoo3arra'w fallaHen
shoohammelArDoo hammettrAbA ArDellee ahla metteHdeen.


Elie Sheweyri
https://www.musicanet.org