Maria (IV)


Maria, var finns din himmel?
Maria, ett liv bland alla andra,
utvald för att bli bortvald.
En son utan like reser
sig ur dig,
bortom dig, in i himmel.
Maria ett hem för den flyende,
bröstet för den nyfödde.
Maria, var finns din himmel?
Länge förblir din vandring,
ett rö för vinden,
den helige anden.
Vem skall smörja dina fötter?
Maria, här bland alla oss andra,
under himlen, ett rö för vinden.
Vi finns för dig,
uppstånden är din son,
han är tystnaden i sången,
fadern på jorden.
Maria, här är din himmel


Einar Askestad
https://www.musicanet.org