Gjendines badnlat


Barnet legges i vuggen ned,
stundom græder og stundom ler.
Barnet legges i vuggen ned,
stundom græder og stundom ler.
Sove nu, sove nu,
i Jesu navn,
Jesus bevare barnet.

Min moder tager meg på sitt fang,
danse med meg fram og tilbake.
Min moder tager meg på sitt fang,
danse med meg fram og tilbake.
Danse så med de små, danse så,
så skal barnet danse.


Folkevise fra Lom
http://www.musicanet.org