Lustig reed he

Line
Melodie -
Line

Plattdeutsch

Ol Mann, de wull rieden
Un har gar keen Peerd.
Ol Fruu, de nehm Tegenbock,
Set den oln Mann darob.
Lustig reed he, ja, lustig reed he.

2. Ol Mann, de wull rieden
Un har gar keen Saddel.
Ol Fruu, de nehm Wichelblatt,
Ob den Bock längs geiht dat.
Lustig reed he, ja, lustig reed he.

3. Ol Mann, de wull rieden
Un har gar keen Toom
Ol Fruu, de nehm Hemdensoom,
Knüpt den ol Mann 'n Toom.
Lustig reed he, ja, lustig reed he.

4. Ol Mann, de wull rieden
Un har gar keen Hoot
Ol Fruu, de nehm Butterpott,
Stülpt oln Mann op'n Kopp.
Lustig reed he, ja, lustig reed he.

5. Ol Mann, de wull rieden
Un har gar keen Pietsch
Ol Fruu, de nehm Bessenries,
Mokt den Oln Mann Pietsch.
Lustig reed he, ja, lustig reed he.

6. Ol Mann, de wull rieden
Un har gar keen Spoorn
Ol Fruu, de nehm Wicheldorn,
Mokt den Oln Mann Sporn.
Lustig reed he, ja, lustig reed he.

7. Ol Mann, de wull rieden
Un wüßt nich den Weg.
Ol Fruu, de nehm Tüdelband,
Tüdelt den Weg hentlang.
Lustig reed he, ja, lustig reed he.

Line

| Liederverzeichnis | Home Page Robokopp |Home Page Musica|
Line