Jam, Jam, Jam

Line
Melodie -
Line

Himalaya, Himalaya, Bramaputra, Hindustan,
Refrain:
Kilimandscharo, Kilimandscharo,
Tschimborassa, Jam, jam, jam.

2. Tschunka, tunka, Tschunka tunka, Sansibara, Mandarin
Refrain:

3. Mississippi, Mississouri, Amazonas, Sumatra,
Refrain:

4. Singapore, trokolore, und Johore, Heidrabad,
Refrain:

5. Pivo, Pivo, Chlebba, Chlebba, Limonada, Smörslina,
Refrain:

6. Hradschin tscharka, Hradschin tscharka, Panorama, Skauti Prag,
Refrain:

7. Berum pschibram, Berum pschibram, Karlstein Rabi, Suchize,
Refrain:

Line

Line