DET NYE ÅR

(Ring inn, ring inn det nye år,)

Petterson, Rasmus (born in 19..)


Edition
Published by Musikk-Husets Forlag A/S [Norway] , 1947
Ref. : M.H.548  (5 p.)
Description
Text in: Norwegian
Epoque: 20th century
Type of Choir: TTBB (4 men voices)
Number of verses: 1