Aftonland .- Alt är så underligt fjärran idag (1989)

Petersson, Per Gunnar (born in 1954) [Sweden]


Text by Lagerkvist, Pär (1891-1974) [Sweden] (1953)
Edition
Published by Norsk Musikforlag A/S [Norway] , 1990
Ref. : N.M.O.10450 A  (4 p.)
Type of material: Full score
Other titles on the same score: Det är om aftonen man bryter upp ; En gång skall du vara en av dem ; Den d¢de
Description
Text in: Swedish
Epoque: 20th century (1980-1989)
Genre-Style-Form: Contemporary ; Partsong
Type of Choir: SSAA (4 women voices)
Soloist(s): Soprano (1) (1 soloist(s) )
Instruments: English horn (1) ; Clarinet (1)
Difficulty choir (incr.from 1 to 5): 3
Difficulty conductor (incr.from A to E): C
Duration: 2.5 min.
Source of text: Fra diktsamlingen "Aftonland", Bonniers 1953