Världens frälsare kom här

(Världens frälsare kom här ; Veni redemptor gentium ; Werldenes Frelsare kom här)

Eriksson, Gunnar (born in 1936) [Sweden]


Text by Ambrosius (340?-397) [Italy]
Adaptor of the text: Luther, Martin (1483-1546) [Germany]
Petri, Olaus (1493-1552) [Sweden]
Edition
Published by Bo Ejeby Förlag [Sweden], 2010 ; in Gunnar Eriksson : Din klara sol. - Psalm ad lib (21 p.)
Ref. : 1149  (2 p.)
Type of material: Full score
ISMN/ISBN : 9790706865768
Description
Text in: Swedish ; Latin
Genre-Style-Form: Sacred ; Choral setting
Type of Choir: SAB  (3 mixed voices )
Difficulty choir (incr.from 1 to 5): 3
Difficulty conductor (incr.from A to E): C
Tonality: modal
Musicological Sources: Melodi från äldtsa kristna kyrkan ; Melodi ur ett 1300-talshymnarium från Klosterneuburg ; Ur Een liten songbook 1553, Västerås
Source of text: Ambrosius
Strasbourg, France

Bureau de Musica International
Tel.: +33 (0)3 88 36 17 54.
Consultable under : Recueils