Zveza Kulturnih Organizacij Slovenije (ZKOS)

Stefanova 5, p.p. 136
1000 Ljubljana
Slovenia
Phone: +386-61 1262083
Fax: +386-61 217860
Director: Stopar, Vojko
Synonyms: ZKOS. Slovenska pevska zveza

Record #662

Report an error
Record #662