Hildebert de Lavardin (1056?-1133)

Other spelling: Hildebert de Le Mans ; Hildebertus Cenomanensis ; Hildebertus da Lavardin
Composer's country: France
Born in Lavardin
Died at: Tours
Century: 11 ; 12
Gender M

Record #6556

Report an error
Record #6556