Only in the dream

Earnest, John David (geb. 1940) [USA]


Textdichter: Eberhart, Richard (1904-2005) [USA]
Edition
Verlag: ECS Publishing [USA] , 1987
Ref. : 4063
Beschreibung
Sprache: englisch
Zeitepoche: 20. Jh.
Genre-Stil-Form: Chor ; weltlich
Chorgattung: TTBB (4 Männerchor Stimmen)
Instrumente: Blechbläser ; Percussion (1) ; Harfe (1) ; Klavier (1)