Sing to the Lord a Joyful Song (1991)

Buck, Percy Carter (1871-1947) [Grossbritannien]


Textdichter: Monsell, John S.B. (1811-1875)
Ausgabe
Verlag: G.I.A. Publications [USA]
Ref. : GIA2582
Herausgeber: Goemanne, Noël
Beschreibung
Sprache: englisch
Zeitepoche: 20. Jh.
Chorgattung: SATB + Congregation gemischter Chor
Instrumentation: Orgel
Instrumente: Orgel (1)