Shabazi, Shalom (1618-1670)

Synonyme: Shabazi, Rabbi Shalom
Land: Jemen
Jahrhundert: 17
Geschlecht M

Karte Nr.4509