m

|

u

|

s

|

i

|

c

|

a

|

Õnnis on inimene


Õnnis on inimene,
kes ei käi õelate nõu järele. Halleluuja!
Sest Issand tunneb õigete teed,
aga õelate tee läheb hukka.
Teenige Issandat kartusega
ja olge rõõmsad värisemisega.
Väga õndsad on kõik,
kes tema juurde kipuvad.
Tõuse, üles, Issand, päästa mind, mu Jumal.
Au olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule. nüüd ja igavest. Aamen.