Zondagmorgen kregen we de loods aan boord

Line
Melody -
Line

Zondagmorgen toen kregen we de loods aan boord,
En we moesten vertrekken voort, ja voort,
En het windje waaide voor ons zeer goed,
En het water stond wel zeventien voet.
Zo zeilden wij de haven in, zo zeilden wij de haven in.

2. En de haven van Terschelling met een volle zwier,
En dat was voor ons een groot plezier!
Negen weken lagen wij daar aan de pier,
En we gingen alle nachten met de meisjes aan de zwier.
Terschellinger meisjes zoet, Terschellinger meisjes zoet.

3. Maar nu zijn we van onze pleziertjes beroofd,
Onze trossen staan vast al op het houten hoofd.
Houd de sloepen en jollen maar bij de hand,
Maak de trossen maar los met een goed verstand.
Zo zeilen wij de haven uit, zo zeilen wij de haven uit.

4. Nu adieu, Terschellinger meisjes zoet,
Wij verlaten u met spoed, schep goede moed!
Want wij kunnen u niet nemen mee,
Want wij gaan naar die woeste, barre zee.
Naar Doggersbank voorwaar, daar komen wij weer bij elkaar.

Line
| Shanty Song Index | Home Page |
Line