Vinden drar

Line
Melody -
Line

Swedish shanty taken from the Finnish

Vinden drar,
Skeppet far
Bort till fjärran land.
Och sjömansgossens lilla, lilla vän
Staar sörjande paa strand.

2. Graat ej, lilla vän,
Torka taaren bort,
Och tänk paa mig och paa den ljuva tid,
Som kommer inom kort.

3. Silver och gull
Kistorna full,
Hämtar jag hem aat dig,
Ja hämtar siden och sammetsyg,
Och allt saa skänker jag dig.

Line
| Shanty Song Index | Home Page |
Line