Den stolte Skute seiler

Line
Melody -
Line

Norwegian Sea Song

Den stolte Skute seiler
I Stormen sprang hun lekk,
Kapteinen höit paa Hytten staar:
Op alle Mand paa Dekk!
Vaar Skute maa gaa under,
Den kan ei naa til Land.
Gjör Jollen klar og gaa i den,
Redde sig hvem som kan.
|: Farvel, hver Ven, Farvel, :|
Jeg bliver ombord,
Jeg tager min Törn,
Redd i Eders Liv kun,
For Kone og Börn.
Ja redd Eders Liv kun,
Thi jeg beder til Himmelens Gud,
Thi jeg fölger mit stolte Skib
Ned paa Havets Bund.

Line
| Shanty Song Index | Home Page |
Line