's isch mr älles oi Deng

Line
Melodie -
Line

Schwäbisches Volkslied

's isch mr älles oi Deng,
Ob i lach oder seng,
I han a Herzele wie a Vögele,
Darom lieb i au so reng.

2. Ond des Herzel isch zua,
's kann mr niemand auftua,
Als wie a oinziges schlaues Bürschele
Hot a Schlüssele drzua.

3. Ond du brauchst mr net trutze,
Sonst trutz i dir au;
Denn so a Bürschele, wie du ois bischt,
So a Maidele bin i au!

4. 's isch mir älles oi Deng,
Ob i lach oder seng,
I han a Herzele wie a Vögele,
Darom lieb i au so reng.

Line
| Liederverzeichnis | Home Page |
Line