En sjöman älskar havets vaag

Line
Melodie -
Line

En sjöman älskar havets vaag,
Ja, vaagornas brus.
Hör stormen skakar mast och taag,
Hör stormarnas sus!
Refrain:
Farväl, farväl, förtjusande mö!
Vi komma väl snart igen.
2. Min trogna flickas varma kyss
Hör vaagornas brus
För sista gaangen fick jag nyss,
För stormanas sus!
Refrain:

3. Hon viskar ömt och ljuvt mitt namn
Vid vaagornas brus:
Kom snart tillbaka i min famn
Fraan stormarnas sus!
Refrain:

Line
| Liederverzeichnis | Home Page |
Line